தேசமே நாம் வாழவேண்டும் தேசமே நாம் வாழவேண்டும்

தேசமே நாம் வாழவேண்டும்.  இல்லாமையும் இயலாமையும் இங்கு ஒழிய வேண்டும். தேசமே நாம் வாழவேண்டும். கரங்கள் கோர்த்து  உறவுகளுக்கு உரம்...

மேலும் வாசிக்க »

அதிகரிக்கும் பௌத்த முஸ்லிம் முரன்பாடு எதை நோக்கி நகர்கின்றது.? அதிகரிக்கும் பௌத்த முஸ்லிம் முரன்பாடு எதை நோக்கி நகர்கின்றது.?

பௌத்த முஸ்லிம் மோதல் என்றாலே நினைவிற்கு வருவது ரோகிங்யா முஸ்லிம்ள் மீதான தாக்குதல்கள் தான்.  சற்று சிந்தித்தால் இலங்கையில் சில இனவாத...

மேலும் வாசிக்க »

தாடியின்  மகிமை தாடியின் மகிமை

அதிகமாக எம் இளைஞர்கள் மறந்துவிட்ட ஒன்றுதான் தாடி ....... தாடி அவசியமா இல்லையா என்பதை சிந்தியுங்கள்!

மேலும் வாசிக்க »
 
Top