அதிகமாக
எம் இளைஞர்கள்
மறந்துவிட்ட ஒன்றுதான்
தாடி
.......
தாடி அவசியமா இல்லையா
என்பதை சிந்தியுங்கள்!

.............
முழுமையாக இஸ்லாத்தினுள்
நுழைந்து விடுங்கள் ..
மீசையை கத்தரித்துவிட்டு தாடியை விட்டுவிடுங்கள்,
அறிவிப்பு :
இப்னு உமர்
ஆதாரம்
புஹாரி,முஸ்லீம் ,முஅத்தா
,திர்மிதி
.............
மீசையை வளர்ப்பதும்
தாடியை சிரைப்பதும்
இணை வைப்பாளர்களான மஜூஸிகளே...
சிந்திப்பவர்களுக்கு
அல்லாஹ் போதுமானவன்
.............*................*.............*.........
கால் தாடி
அரை தாடி
முக்கால் தாடி
என அழகு காட்டுவது தவறானதே...
..............................+..........+.....
ஓ ஈமான் கொண்டவர்களே
இஸ்லாத்தினுள் சம்பூர்ணமாக நுழைந்து கொள்ளுங்கள்
குர்ஆன்
பார்த்தீர்களா?..
குர்ஆன் எப்படி ஆனையிடுகிறது
................+.............*..........
ஆண்களுக்கு
தாடி :-
தனித்துவமானது..
பாதுகாப்பு
நோய் நிவாரணி..
ஆண் கம்பீரம்
மறுமை வெற்றிக்கு காரணம்

Advertisement

Next
Newer Post
Previous
This is the last post.
 
Top